Pig Production / Slat / Metal slat / Trident Slats
Metal Slat Metal Slat 2 Stainless slat

Trident Slats

แสลทโลหะสำหรับลูกสุกร และแม่สุกร

  • วัตถุดิบในการผลิต คือ ลวดเหล็กเตาหลอมขึ้นรูปเป็นสามเหลี่ยม ขนาด 10, 12, 14 มม.
  • ผิวสัมผัสให้เลือก 2 แบบ คือ แบบผิวเรียบ และแบบผิวลาย
  • ป้องกันการผุกร่อน โดยผ่านกระบวนการชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ตามมาตรฐาน ASTM A123
  • ระยะห่างระหว่างลวดสามเหลี่ยม ขนาด 7 มม. สำหรับลวดสามเหลี่ยม ขนาด 10 มม
  • ระยะห่างระหว่างลวดสามเหลี่ยม ขนาด 10 มม. สำหรับลวดสามเหลี่ยม ขนาด 10, 12, 14 มม.
  • ขนาดตามความต้องการของลูกค้า (ความกว้างสูงสุด คือ 1000 มม. และความยาวสูงสุด คือ 4000 มม.)

“Trident” Slates without bridge "Trident" Slats without bridge

“Trident” Slates with bridge "Trident" Slats with bridge

Need more details ?

Contact Us