Pig Production / Slat / Frp beam / FRP BEAM's Support
Plastic Slat Sand serires

FRP BEAM's Support

  • ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ คานไฟเบอร์กลาส แบบฐานตัวที ขนาด 100, 120 และ 135 มม.
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกโคโพลิเมอร์พอลิโพรไพลีนสูตรเฉพาะของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความหยืดหยุ่น และความทนทาน
  • ผสมสารป้องกันยูวี

Need more details ?

Contact Us