Pig Production / Slat / Plastic slat / PEBBLE
Plastic Slat Sand serires

PEBBLE

  • แสลทพลาสติกสำหรับแม่สุกร ขนาด 400 x 600 มม.
  • ผิวหน้าสัมผัสหยาบ และมีสัน เพื่อป้องกันแม่สุกรลื่นไถล
  • ช่องว่างความกว้าง 10 มม. ตลอดทั่วแผ่นเพื่อระบายน้ำ
  • รับรองการรับน้ำหนักแม่สุกร สูงสุด 250 ก.ก./ตัว
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกโคโพลิเมอร์พอลิโพรไพลีนสูตรเฉพาะของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความหยืดหยุ่น และความทนทาน
  • ผสมสารป้องกันยูวี
  • สามารถใช้คานไฟเบอร์กลาส หรือคานโลหะ ในการติดตั้ง (ขนาดของคานไฟเบอร์กลาส หรือคานโลหะ สามารถดูได้จากตารางการใช้คานสำหรับติดตั้งแสลทพลาสติก)

Need more details ?

Contact Us