Pig Production / Slat / Plastic slat / TERRA
Plastic Slat Sand serires

TERRA

  • แสลทพลาสติกสำหรับสุกรขุน ขนาด 500 x 600 มม.
  • ผิวหน้าสัมผัสหยาบ และมีสัน เพื่อป้องกันแม่สุกรลื่นไถล
  • ผิวหน้าทึบ มีรูระบายน้ำด้านข้างของแผ่น
  • รับรองการรับน้ำหนักสุกร สูงสุด 100 ก.ก./ตัว
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกโคโพลิเมอร์พอลิโพรไพลีนสูตรเฉพาะของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความหยืดหยุ่น และความทนทาน
  • ผสมสารป้องกันยูวี
  • สามารถใช้คานไฟเบอร์กลาส หรือคานโลหะ ในการติดตั้ง (ขนาดของคานไฟเบอร์กลาส หรือคานโลหะ สามารถดูได้จากตารางการใช้คานสำหรับติดตั้งแสลทพลาสติก)

Need more details ?

Contact Us